Represje

Represje popowstaniowe

Po klęsce powstania listopadowego Królestwo Polskie dotknęło szereg represji politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych i religijnych. Przede wszystkim skazano na kary więzienia, katorgi i zesłania kilkuset uczestników powstania oraz skonfiskowano majątki osób skazanych za udział w powstaniu i emigrantów. Około 50 tysięcy rodzin polskich przesiedlono w głąb Rosji, zamknięto wiele klasztorów katolickich a ich budynki przekazano cerkwi prawosławnej. Podobne działania władz carskich miały miejsce na terenie województwa lubelskiego.

 

Źródła:
Rząd Gubernialny Lubelski. Komisja Województwa Lubelskiego [1812-1836] 1837-1866 [1867-1873], sygn. 24

Spuścizna Wincentego Stankiewicza 1815-1864, sygn. 1
Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie [1780-1814]1815-1868[1869-1888], sygn. 188
Akta miasta Bełżyc 1464-1869, sygn. 22