150. i 181. rocznica

150. i 181. rocznica powstania listopadowego

 

 

Żródła:
Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 2623