100. rocznica

100. rocznica  wybuchu powstania listopadowego

W roku 1930 w całym kraju uroczyście obchodzono 100. rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Program uroczystości był określony przez Komitet Główny Obchodu Setnej rocznicy Powstania Listopadowego w Warszawie, który zalecał, aby rocznica ta była ?urządzona z jak największą uroczystością?.

Do przygotowania uroczystości w województwie lubelskim powołano Wojewódzki Komitet Obchodu 100-ej rocznicy Powstania Listopadowego w Lublinie składający się z przedstawicieli urzędów, wojska, prasy, organizacji społecznych i kulturowych z terenu województwa. W celu uczczenia rocznicy wydano pamiątkowy medal, żetony, plakaty propagandowe, broszury popularne i odezwy. Wojewoda Lubelski ogłosił natomiast konkurs na opracowanie popularnej broszury historycznej dotyczącej powstania. Na program uroczystości w dniach 29 i 30 listopada składał się capstrzyk, uroczysta akademia w Towarzystwie Muzycznym, w kinach i szkołach, defilada, msza oraz przedstawienie galowe w Teatrze Miejskim. Uroczystości o podobnym programie miały także miejsce w innych miastach województwa.

 

Źródła:
Akta miasta Lublina 1918-1939, sygn. 3964
Akta miasta Lubartowa 1545-1950, sygn. 170
Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 2623