85. i 86. rocznica

Obchody 85. i 86. rocznicy powstania listopadowego

Wydarzenia związane z I wojną światową umożliwiły zorganizowanie w 1915 r. uroczystych obchodów 85. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Organizacją uroczystości zajął się, utworzony w 1915 r. przez Komitet Zjednoczonych Stronnictw Niepodległościowych oraz Polską Organizację Wojskową w celu koordynowania działań niepodległościowych na terenie Lubelszczyzny, Wydział Narodowy Lubelski. Organizacja ta również w następnych latach  przygotowywała obchody rocznic powstania listopadowego.

Na program obchodów składały się pochody ze sztandarami narodowymi i  przemówieniami, msze we wszystkich kościołach, przedstawienia teatralne, odczyty dotyczące powstania listopadowego, wieczory muzyczno-deklamacyjne oraz koncerty pieśni powstańczych.

 

Źródła:
Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 378, 441, 487, 490,  491, 495, 496