Złota Chorągiew Wolności

Pułk lekkiej jazdy „Złota Chorągiew Wolności”

Pułk lekkiej jazdy „Złota Chorągiew Wolności” był jednostką ochotniczą, do której organizowania został upoważniony przez Komisję Rządową Wojny w dniu 8 stycznia 1831 r. dawny oficer polski major Innocenty Horodyński. „Złota Chorągiew Wolności” miała się składać z „towarzyszy” i „szeregowych” i oparta była na wzorach tej formacji z czasów Rzeczypospolitej. Broń oraz elementy oporządzenia dla koni miała dostarczyć Komisja Rządowa Wojny. Sztab nowotworzonej formacji znajdował się w Tomaszowie Lubelskim, a oddział ten formowano wzdłuż granicy województwa lubelskiego z Galicją.

Ze sztabu w Tomaszowie Lubelskim major Horodyński wysłał 19 stycznia 1831 r. odezwy do mieszkańców województwa lubelskiego, w których wzywał do składania ofiar na potrzeby tworzącego się pułku. Założył także  księgę ofiar dobrowolnych, gdzie znalazły się zaledwie trzy wpisy. W końcu stycznia major Horodyński przeniósł się z ludźmi w okolice Warszawy, ale nie udało mu się skompletować pułku.

 

Źródła:
Rząd Gubernialny Lubelski. Komisja Województwa Lubelskiego [1812-1836] 1837-1866 [1867-1873], sygn. 514