Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie

Wystawa w Archiwum

Niniejsza galeria jest rozwinięciem wystawy, którą można obejrzeć w Archiwum Państwowym w Lublinie. Na ekspozycji oprócz reprodukcji przedstawione są także wybrane archiwalia w oryginałach. Wystawa czynna była na przełomie 2011 i 2012 roku (od 29 października 2011 r.) w galerii wystawowej lubelskiego Archiwum przy ul. Jezuickiej 13 (wejście od placu Katedralnego).

Przydatne odnośniki

Wystawę przygotowała Edyta Targońska. Opracowanie graficzne Marek Krzykała i Michał Zawada

Losowo wybrane skany

Kopia pisma Komisarza Obwodu Krasnostawskiego z 24 grudnia 1830 r. do wójtów gmin i urzędów municypalnych zalecającego ustawienie słupów palnych alarmowych wraz ze szczegółowym opisem ich wyglądu, strona 2/2gn. 555, str. 7 Wykaz ludności straż bezpieczeństwa składającej po gminach i miastach w obwodzie lubelskim licząc od lat 18 do 45 sporządzony z 16 grudnia 1830 r., strona 1/6 Lista osób należących do Gwardii Narodowej w mieście Bełżyce w grudniu 1830 r., strona 3/11 Wykaz osób, które ofiarowały do lazaretu wojskowego lubelskiego szarpie, bandaże, kompresy i płótno Kopia postanowienia Rządu Narodowego w 21 marca 1831 r. o ustanowieniu sądu wojennego w każdym województwie, strona 3/4 Pismo Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 21 lutego 1831 r. o rozesłaniu do wszystkich komisji wojewódzkich ulotek w języku hebrajskim i jidysz odwodzących ludność wyznania mojżeszowego od szpiegowania na rzecz Rosjan Ustalenie zniszczeń wojennych we wsi instytutowej Hyrza sporządzone 20 lutego 1832 r. przez Wójta Gminy Hyrza, strona 6/9 Wykaz mogił i pomników z okresu powstania 1831 r. znajdujących się na terenie województwa lubelskiego pochodzący z ok. 1925 r., strona 1/2 Afisz z programem obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania listopadowego w Lubartowie