Drogi ku wiedzy

Drogi ku wiedzy to ekspozycja ukazująca różne aspekty i formy kształcenia na przestrzeni dziejów, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego prowadzonego w placówkach oświatowych. Zamierzeniem autorów wystawy było przywołanie obrazu szkoły zarówno w jej wymiarze architektonicznym jak i instytucjonalnym.

Jest to, bowiem przestrzeń kształtująca postawy młodych ludzi – nagradzanych, karanych, relegowanych. Szkoła przedstawiona została, więc jako budynek i społeczność, jako miejsce rozwoju i spełniania ambicji, ale niekiedy także zniewolenia oraz podporządkowania obcym ideom i wpływom. Jej uczniowie posiadają własne zdania i osobowości, kształtują otaczającą ich rzeczywistość na swój indywidualny sposób bądź też zostają wtłoczeni w twarde tryby systemu podporządkowanego obcym interesom.

Wystawa ukazuje jak, pod wieloma względami, odmienne były realia szkolne II poł. XIX i początku XX wieku w porównaniu do współczesnych. Ciekawostką mogą być instrukcje programowe dla nauczycieli, kroje mundurków noszonych przez uczniów, zalecane zestawy ćwiczeń, czy też przepisy dotyczące higieny osobistej nakazujące uczniom m.in. kąpiel z myciem głowy raz na dwa tygodnie czy zmianę bielizny minimum, co dwa dni. Pośród prezentowanych dokumentów można odnaleźć również tzw. „Wilczy bilet”, którego otrzymanie powodowało wydalenie ucznia ze szkoły i zakaz przyjmowania go w innych placówkach państwowych.

Wystawa składa się z 19 plansz stworzonych z różnorodnych dokumentów. Przedstawione zostały świadectwa szkolne, regulaminy, fotografie, wypracowania, korespondencja z rodzicami uczniów prowadzona przez szkoły, szkice mundurków i wiele innych materiałów związanych z kształceniem.

Otwarcie wystawy towarzyszyło wydarzeniom związanym z IX Lubelskim Festiwalem Nauki w 2012 r

FORMAT: wydruk na papierze 100×70 cm, 19 plansz

STATUS: DOSTĘPNA

 

Rezerwacje:

7.05.2018 -1.06.2018  – Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

1-31.05.2017, MBP 38, Lublin

16-31.10.2017, Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku

 

Wcześniej prezentowana była:

15.04-10.06.2016, Muzeum Regionalne w Kluczkowicach

13.10.-31.10.2015 – Miejska Biblioteka Publiczna nr 38 w Lubliniefolder z informacjami o wystawie droga ku wiedzy

28.09.-9.10.2015 – Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

21.09-25.09.2015 – Archiwum Państwowe w Lublinie (Lubelski Festiwal Nauki)

30.03-4.06.2015 – Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

 

Kurator wystawy: Renata Gąsior, opracowanie graficzne: Marek Krzykała


Załączniki