2018

MARZEC – KWIECIEŃ

Książki

 • Armia Andersa w obiektywie i zbiorach płk. Leona Wacława Koca. Wybór i oprac. A. E. Wasilewska. Warszawa 2016.
 • Bereza H. Dziennik – zapiski z lat 1900-1940. Oprac. W. Okniński. Siedlce 2017.
 • Bomelburg H.J. Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500-1700). Kraków 2011.
 • Bronisława Wajs-Papusza (1908-1987) – biografia i dziedzictwo. Red. D. A. Rymar. Gorzów Wielkopolski 2017.
 • Chmielewski Z. Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i opracowanie dokumentacji 1918-1991. Warszawa 2017.
 • Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze. Red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski. Warszawa 2017.
 • Dzieje Mazowsza i Warszawy. Wybór źródeł. Oprac. J. Kazimierski, R. Kołodziejczyk. Warszawa 1973.
 • Historia ul. Peowiaków [katalog wystawy]. Wstęp A. Kowalska, M. Piasecka. Lublin 2018.
 • Krupa S. Z dokumentem przez dzieje. Raciborskie archiwa i archiwalia. Katowice 2017.
 • Materiały źródłowe do  dziejów legionistów internowanych w Szczypiornie w 1917 roku. Oprac. G. Waliś, red. G. Schlender. Kalisz 2017.
 • Metryki Kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu 1675-1784. T. 8, Liber Baptisatorium 1777-1784. Wydali T. Giergiel, J. Szymański, B. Trelińska. Wojnicz 2017.
 • Na straży historii. Oprac. L. Pochwalska. Kraków 2017.
 • Nowożycki B. Teoria i praktyka archiwistyki USA. Warszawa 2017.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Podręczny zbiór przepisów o ochronie danych osobowych, zestawień, schematów oraz wzorów rejestru czynności przetwarzania. Oprac. G. Sibiga, K. Syska. Warszawa 2017.
 • Organy zarządzenia kryzysowego i sztaby do walki z opozycją. Działalność wojewódzkich komitetów obrony w latach 1975-1989 i ich dokumentacja. Red. D. A. Rymar, M. Kietliński. Warszawa-Białystok-Gorzów Wielkopolski 2017.
 • Radom trzech wyznań. Historia miasta od zaborów do wybuchu II wojny światowej. Oprac. E. Majsterek, D. Kitlas. Radom 2017.
 • Radziwonowicz T., Bojaryn-Kazberuk B. Obława augustowska 1945 okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych. Suwałki 2017.
 • Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. T. 3, Red. A. Barciak, K. Muller. Katowice-Opava-Opole 2017.
 • Stare druki XV-XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog. Oprac. M. Frankel. Szczecin 2017.
 • Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów archiwalnych. Red. D. Kołodziejczyk. Warszawa 2017.

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. XXI, Nr 4 (84), październik-grudzień 2018 r.
 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. XXII, Nr 1 (85), styczeń-luty 2018 r.
 • Archiwista Polski Nr 3 (2017).
 • Archiwista Polski Nr 4 (2017).
 • Arhivski  Vjesnik. T. 60 (2017).
 • Bibliotekarz Lubelski. R. 60 (2017).
 • Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. Nr 23 (2017).
 • Raport roczny 2017 (Państwowe Muzeum na Majdanku). Lublin 2018.
 • Rocznik Augustowsko-Suwalski. T. 17 (2017).
 • Wschodni Rocznik Humanistyczny Nr 2 (2017).
 • Zeszyty Kurowskie. Zeszyt 28 (2017).

STYCZEŃ-LUTY

Książki

 • „Warownym grodem jest nasz Bóg” – w 500. Rocznicę ogłoszenia tez Marcina Lutra. Red. tekstów M. Iżykowska. Opole 2017.
 • Aleksander Gieysztor w pamięci i badaniach historycznych. Red. A. Kulecka. Warszawa 2017.
 • Czarnecki R. Kronika Namysłowa autorstwa Johannesa Frobena jako utwór dziejopisarstwa miejskiego. Warszawa 2015.
 • Deputacji Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część 1, 1578-1620. Oprac. H. Gmiterek. Warszawa 2017.
 • Deputacji Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część 2, 1621-1660. Oprac. D. Kupisz. Warszawa 2017.
 • Deputacji Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część 3, 1661-1700. Oprac. L.A. Wierzbicki. Warszawa 2017.
 • Deputacji Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część 4, 1701-1750. Oprac. W. Bondyra. Warszawa 2017.
 • Deputacji Trybunału Koronnego 1578-1794. Spis. Część 5, 1751-1794. Oprac. J. Ternes. Warszawa 2017.
 • Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów. Pod red. H. Mazura i A. Rosy. Kielce – Toruń 2017.
 • Hapka P. Perły renesansu w powiecie radzyńskim. Kościoły Trójcy św. w Radzyniu Podlaskim i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach. Radzyń Podlaski 2017.
 • Iżykowska M., Starczewska-Wojnar A. „Przeczytano, przyjęto, podpisano”. Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Opole 2017.
 • Jabłonowski S. J. Traktat o familiach i koligacjach. Wydał M. Górny. Wrocław 2015.
 • Konopczyński W. Historyka. Oprac. M. Janowski. Warszawa 2015.
 • Kreatorzy – opolskie osobistości niebanalne. Kto kreował historię Opola? Artysta, sportowiec czy włodarz miasta? Red. tekstów M. Iżykowska. Opole 2017.
 • Kronika Halicko-Wołyńska (Kronika Romanowiczów). Wydali D. Dąbrowski, A. Jusupović przy współpracy I. Juriewej, A. Majorowa i T. Wiłkuł. Kraków-Warszawa 2017.
 • Księga jubileuszowa 150-lecia szkół Vetterów. Red. M. Modrzewska-Michalczyk, W. Serafin. Lublin 2016.
 • Lublin. Historia dzielnic. W 700. Rocznicę lokacji miasta. Pod red. J. Chachaja, H. Mącika i D. Szulca. Lublin 2017.
 • Nestorowicz Z. Jan Paweł II w medalierstwie polskim. Lublin 2012.
 • Niepodległa Poddębskiego. Teksty D. Jackiewicz, W. Kalwat. Wybór fot. K. Kalisz. Warszawa 2017.
 • Od zjazdu w Łodzi do zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku. Pod red. K.A. Makowskiego i K. Karolczaka. Warszawa 2017.
 • Olender E., Urbaniak M. Materiały archiwalne do dziejów Leszna. Publikacja wydana z okazji 470. Rocznicy nadania praw miejskich Lesznu (1547-2017).  Leszno 2017.
 • Pierwsze półwiecze polskiego plakatu 1900-1950. Studia pod red. P. Rudzińskiego. Lublin 2009.
 • Polak A. Dyplomatyka kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku. Opole 2014.
 • Policja państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania. Pod red. A. Tyszkiewicza. Kraków 2015.
 • Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z ziem zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych. Red. W. Caban i L. Michalska-Bracha. Warszawa 2017.
 • Powojenna mediewistyka niemiecka. Wybór i oprac. J. Strzelczyk, A. Krawiec. Poznań 2017.
 • Powstanie Państwowego Muzeum na Majdanku. Wybór dokumentów. Oprac. Cz. Rajca, A. Wiśniewska. Lublin 1984.
 • Szczygielska M. Adiunkt wiekuisty Franciszek Wilczyński (1842-1865). Łuków 2017.
 • Thugut S. Rząd Ludowy w Lublinie. Jak powstał i czem był. Warszawa 1928.
 • Wagner A. Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku. Toruń 2016.
 • Z dziejów parafii na terenie gminy Zakrzówek. Pod red. Henryka Krawca. Zakrzówek 2017.

 

Czasopisma

 • Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. R. XXI, Nr 3 (83), lipiec – wrzesień 2017.
 • Bibliotekarz Lubelski. R.58/59, 2015/2016.
 • Głos Gminy Chełm Nr 87 i Nr 88, 2017.
 • Merkuriusz Łęczyński. Nr 30, 2017.
 • Płocki Rocznik Historyczno – Archiwalny. T. 9, 2017.
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 12, 2014.
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 14, 2016.
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny. T. 15, 2017.
 • Rocznik Leszczyński nr 17, 2017.
 • Rocznik Lubelski. T. 43, 2017.
 • Teka Komisji Historycznej. T. 14, 2017.
 • Żywią i Bronią. Biuletyn Stowarzyszenia Żołnierzy BCh w Lublinie. Nr 36, październik 2010 r. Wydanie jubileuszowe.