Tom II, Księga sądowa miasta Kamionki w ziemi lubelskiej 1481-1559