Tom I, Rejestr dochodów i wydatków kancelarii grodzkiej lubelskiej z lat 1689-1691