Archiwa Rodzinne – punkt konsultacyjny

ARCHIWA PUNKT KONSULTACYJNY

Szanowni Państwo, jeśli chcieliby Państwo uzyskać poradę jak tworzyć i dbać o archiwum rodzinne lub też zastanawiają się Państwo nad przekazaniem dokumentów dotyczących historii Państwa rodziny do archiwum państwowego, aby służyły historykom, a może znaleźli Państwo dokumenty, które Państwa zdaniem posiadają wartość historyczną i zasługują na trwałe zachowanie, prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: 81 528 61 54, przesłanie korespondencji na adres e-mail: archiwarodzinne@lublin.ap.gov.pl lub na adres: ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin.

Zapraszamy także na stronę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych poświęconą archiwom rodzinnym.

 


 

Inauguracja ogólnopolskiej akcji “Archiwa Rodzinne” w Archiwum Państwowym w Lublinie

W dniu 25 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie odbyło się spotkanie inaugurujące lubelską edycję ogólnopolskiej akcji „Archiwa Rodzinne”. Spotkanie otworzył Dyrektor Archiwum dr Piotr Dymmel, wystąpieniem zatytułowanym „Wszyscy jesteśmy archiwistami”. Gościem specjalnym był zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, który opowiedział o genezie projektu “Archiwa Rodzinne”. Następie Agnieszka Konstankiewicz przedstawiła ideę i program akcji w lubelskim Archiwum. Jako główni prelegenci wystąpili Marek Łoś i Piotr Glądała. Pierwszy z zaproszonych gości przedstawił problemy towarzyszące gromadzeniu rodzinnych archiwaliów, natomiast drugi opowiedział o swojej pasji genealogicznej. Wystąpieniom towarzyszyła ekspozycja oryginalnych dokumentów, pochodzących z zespołu archiwalnego nr 80 – Archiwum Łosiów, przechowywanego w lubelskim Archiwum (przekazanego przez rodzinę Łosiów jako depozyt) oraz z archiwum domowego Piotra Glądały.  Czytaj dalej