Warunki publikacji lub prezentacji

§ 1. Publikowanie lub prezentowanie kopii materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu Archiwum wymaga zgody dyrektora Archiwum.

§ 2. Publikowanie lub prezentowanie kopii materiałów archiwalnych w celach niekomercyjnych, a zwłaszcza naukowych, popularyzatorskich i edukacyjnych,  jest nieodpłatne.

§ 3. Wniosek o uzyskanie zgody na publikowanie lub prezentowanie kopii materiałów w celach niekomercyjnych powinien zawierać:

a) opis materiałów archiwalnych (zespół, sygnatura, strona/karta lub dodatkowo jednoznaczne wskazanie fragmentów, które mają być skopiowane);

b) określenie miejsca i charakteru publikacji lub prezentacji;

c) deklarację o niekomercyjnym przeznaczeniu publikacji lub prezentacji;

d) zobowiązanie do zamieszczenia przy publikowanych lub prezentowanych kopiach informacji w brzmieniu:  „kopia [podać rodzaj materiału] została udostępniona przez Archiwum Państwowe w Lublinie”.

§ 4. Warunki publikowania lub prezentowania kopii materiałów w celach komercyjnych określi każdorazowo umowa między dyrektorem Archiwum a zamawiającym.