Oferta dla syndyków i likwidatorów

▐ Oferta

Proponujemy Państwu przekazanie dokumentacji do przechowywania w naszym Archiwum. Oferujemy zabezpieczenie dokumentacji przez okres wymagany przepisami prawa i jej obługę archiwalną w tym okresie (m.in. wydawanie odpisów i kopii).

 

▐ Kontakt

Piotr Romanowski

Sekcja ds. dokumentacji niearchiwalnej

Lublin, ul. Magnoliowa 2

 

adres do korespondencji | 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 113

telefon | 81 748 51 34

faks | 81 528 61 46

e-mail | kanc@lublin.ap.gov.pl