Formularz kontaktowy

Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, że treść kierowanej korespondencji otrzymywanej pocztą elektroniczną powinna zawierać:

– imię i nazwisko,
– adres do korespondencji z podaniem kodu pocztowego,
– szczegółowe określenie przedmiotu sprawy.

W przypadku korespondencji elektronicznej, która nie zawiera ww. informacji, Archiwum będzie wzywać do uzupełnienia danych niezbędnych do zarejestrowania sprawy.

Uwaga! Obowiązkowo należy podać adres pocztowy do doręczeń.

Twoja wiadomość zostanie przesłana na adres kancelaria@lublin.ap.gov.pl

 

*
*
*
*