Informujemy, że w najnowszej aktualizacji serwisu szukajwarchiwach.pl udostępniono łącznie 105 025 skanów z zasobu lubelskiego Archiwum Państwowego. Największą część opublikowanych kopii cyfrowych stanowią akta miast z terenu Lubelszczyzny oraz akta Sądu Komisarskiego Zamku Zamojskiego.

 

Zapraszamy na sesje przygotowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, które odbędą się w Warszawie 6 października podczas IV Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2016.

Czytaj dalej Portale internetowe lubelskiego Archiwum na Targach DZIEDZICTWO 2016 w Warszawie

W pierwszych dniach lipca br., Narodowe Archiwum Cyfrowe dokonało aktualizacji serwisu szukajwarchiwach.pl Link otwiera się w nowym oknie. Udostępniono tam łącznie ponad 2 mln nowych skanów dokumentacji historycznej z zasobu archiwów państwowych. Tym samym łączna liczba dostępnych materiałów przekroczyła 20 mln.

Czytaj dalej Aktualizacja szukajwarchiwach.pl – ponad 430 tys. nowych skanów z zasobu lubelskiego Archiwum

1 kwietnia br., Narodowe Archiwum Cyfrowe dokonało aktualizacji serwisu szukajwarchiwach.pl o nowe skany z zasobu archiwów państwowych. Udostępniono łącznie 790 tys. skanów, z czego dokładnie 133 593 stanowią kopie z materiałów archiwalnych z zasobu lubelskiego Archiwum Państwowego i jego oddziałów zamiejscowych w Chełmie i Radzyniu.

Czytaj dalej Ponad 133 tys. nowych skanów na szukajwarchiwach.pl

W ubiegłym tygodniu Narodowy Instytut Audiowizualny ogłosił wyniki tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. Wśród 26 instytucji – studiów filmowych, bibliotek, muzeów i archiwów, które w tym roku otrzymały dofinansowanie na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego na łączną kwotę 8,4 mln zł, jest także Archiwum Państwowe w Lublinie.

Czytaj dalej Lubelskie Archiwum w PW Kultura+