Jesteś tutaj:

Nowe skany na szukajwarchiwach.pl

Czytaj więcej o: Nowe skany na szukajwarchiwach.pl

Informujemy, że w najnowszej aktualizacji serwisu szukajwarchiwach.pl udostępniono łącznie 38 029 skanów z zasobu lubelskiego Archiwum Państwowego. Największą część opublikowanych kopii cyfrowych stanowią akta C. i K. Komendy Powiatowej w Chełmie. Ponadto znajdziemy też nowe skany z zespołów: Akta miasta Lublina, Akta miasta Zamościa, Komitet Ratunkowy Ziemi Lubelskiej oraz z akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich, greckokatolickich i okręgów bożniczych z terenu Lubelszczyzny.

Czytaj więcej “Nowe skany na szukajwarchiwach.pl”

550 tys. nowych skanów na szukajwarchiwach.pl

Czytaj więcej o: 550 tys. nowych skanów na szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie rozpoczęło 2017 rok udostępnieniem kolejnej części materiałów, z których korzystać będzie można na portalu szukajwarchiwach.pl. 12 stycznia udostępniono 550 273 skany z oryginałów i mikrofilmów. Zostały opublikowane kopie cyfrowe z zespołów: Księgi ziemskie lubelskie, Księgi Grodzkie Lubelskie, Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej Akta miast: Lublina, Hrubieszowa, Zamościa, akta notariuszy w Biłgoraju i Chełmie, stanowiące cenne źródła historyczne, oraz skany akt stanu cywilnego 37 parafii rzymskokatolickich i 66 parafii greckokatolickich będących doskonałą pomocą do badań genealogicznych.

Czytaj więcej “550 tys. nowych skanów na szukajwarchiwach.pl”

Podsumowanie projektu “Digitalizacja 2016”

Czytaj więcej o: Podsumowanie projektu “Digitalizacja 2016”

Z końcem listopada w lubelskim Archiwum zakończyła się realizacja projektu w ramach programu “Digitalizacja 2016” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostających w dyspozycji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Projekt zakładał kontynuację digitalizacji materiałów z zespołu Akta miasta Lublina rozpoczętą w programie Kultura +. Dzięki jego realizacji przygotowane do udostępnienia on-line zostały kluczowe materiały archiwalne do badania historii Lublina.

Czytaj więcej “Podsumowanie projektu “Digitalizacja 2016””

Lubelskie Archiwum w PW Kultura+

W ubiegłym tygodniu Narodowy Instytut Audiowizualny ogłosił wyniki tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. Wśród 26 instytucji – studiów filmowych, bibliotek, muzeów i archiwów – które w tym roku otrzymały dofinansowanie na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego na łączną kwotę 8,4 mln zł jest także Archiwum Państwowe w Lublinie.

Czytaj więcej “Lubelskie Archiwum w PW Kultura+”

115 tys. nowych skanów w szukajwarchiwach.pl

Czytaj więcej o: 115 tys. nowych skanów w szukajwarchiwach.pl

Spieszymy donieść, że 6 marca br. Archiwum Państwowe udostępniło w serwisie „Szukaj w Archiwach” kolejną partię skanów własnych materiałów archiwalnych. Zawiera ona 115329 skanów z oryginałów i mikrofilmów. Zostały opublikowane kopie cyfrowe ksiąg m.in. Rządu Gubernialnego Lubelskiego, Akta miast Zamościa, Tyszowca i Modliborzyc, Akta parafii w Tomaszowie, Uchaniach i Dubie, a także skany akt stanu cywilnego 36 parafii rzymskokatolickich, 22 okręgów bożniczych, 28 parafii greckokatolickich stanowiących doskonałą pomoc do badań genealogicznych.

Czytaj więcej “115 tys. nowych skanów w szukajwarchiwach.pl”

Ponad pół miliona nowych skanów w szukajwarchiwach.pl

Czytaj więcej o: Ponad pół miliona nowych skanów w szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie rozpoczęło 2014 rok udostępnieniem kolejnej części materiałów, z których korzystać będzie można na portalu szukajwarchiwach.pl. 7 stycznia udostępniono 650 tysięcy skanów z oryginałów i mikrofilmów. Zostały opublikowane kopie cyfrowe ksiąg Trybunału Koronnego Lubelskiego, ksiąg Grodzkich Lubelskich stanowiących cenne źródła historyczne, oraz skany akt stanu cywilnego 56 okręgów bożniczych, 113 parafii rzymskokatolickich, 132 parafii greckokatolickich oraz 26 parafii prawosławnych, które są doskonałą pomocą do badań genealogicznych. Pełny wykaz dokumentów opublikowanych przez Archiwum Państwowe w Lublinie znajduje się na stronie internetowej archiwum w zakładce zbiory online.

Czytaj więcej “Ponad pół miliona nowych skanów w szukajwarchiwach.pl”

Do góry

Translate »