Trzeci tom ,,Słownika Biograficznego Archiwistów Polskich” wydany

Pod koniec września 2017 r. nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ukazał się 3. tom ,,Słownika Biograficznego Archiwistów Polskich”, pod naukową redakcją Ewy Rosowskiej, zawierający życiorysy ponad 170 archiwistów, historyków i osób związanych z archiwistyką, zmarłych w latach 1835-2015. Swój wkład w powstanie ,,Słownika…” mieli także pracownicy Archiwum Państwowego w Lublinie, którzy przygotowali biogramy dziewiętnastu archiwistów ze środowiska lubelskiego.

Kilkoro z nich, to archiwiści zasłużeni dla rozwoju Archiwum Akt Dawnych w Lublinie, żyjący w XVIII i XIX w. Piotr Zagrobski (Agnieszka Konstankiewicz), autor pierwszego inwentarza staropolskich ksiąg sądowych zdeponowanych w Archiwum (tzw. konsygnacja Zagrobskiego), Józef Cękalski (Maria Trojanowska) oraz Józef Detmerski (Piotr Dymmel), znany ze sporządzenia indeksów do tych ksiąg. Większość biogramów prezentuje jednak sylwetki archiwistów związanych z Archiwum Państwowym w Lublinie w XX w. W ,,Słowniku…” znajdziemy zatem informacje m.in. o tak znanych i ważnych dla Archiwum, Lublina i Lubelszczyzny postaciach jak Jan Riabinin (Dariusz Magier), Zbigniew Góralski (Elżbieta Wierzbicka) i Helena Danuta Wójcik-Góralska (Edyta Targońska) czy Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (Józef Kus), dyrektor APL w latach 1949-1954. 

,,Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich”, t. 3, 1835-2015, red. E. Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, ss. 295. (Biogramy, poza wymienionymi, przygotowali: A. Chursan, K. Gałęzowska, I. Kłak, R. Maćkowski [Nuckowski], M. Matraszek, Ł. Mulak, J. Piotrowicz, T. Rodziewicz).

Publikacja poza wersją tradycyjną dostępna jest także online.

 

Drukuj