Plan zebrań naukowych Archiwum Państwowego w Lublinie na 2018 rok

Szanowni Państwo, jak co roku Archiwum Państwowe w Lublinie organizuje cykl zebrań naukowych poświęconych zagadnieniom z obszaru archiwistyki. Zebrania mają charakter otwarty, dlatego gorąco zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych ich tematyką.

W 2018 roku planujemy siedem spotkań dotyczących następujących zagadnień:

  1. Luty – Aktualne problemy archiwistyki i archiwów na Zjeździe Internetowego Forum Archiwalnego (Lublin 9-10 listopada 2017 r.) – Marcin Buczek (Oddział IV), Katarzyna Gałęzowska, Jowita Piotrowicz (Oddział I);
  2. Marzec – Kontrola archiwalna – od teorii do praktyki – Małgorzata Buczek (Oddział III);
  3. Kwiecień – Źródła do dziejów rozwoju przemysłu na Lubelszczyźnie w XIX i XX w. w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim – Maciej Bosko (APL O/Radzyń Podlaski);
  4. Maj – Archiwum Państwowe w Lublinie w opinii jego użytkowników. Prezentacja wyników badań – Agnieszka Szulińska (Oddział II);
  5. Wrzesień – Propagandowa działalność Komitetów Powiatowych PZPR w świetle działalności bibliotek partyjnych 1948-1952 – Magdalena Czerwińska (SPN);
  6. Październik – Ewidencja ludności Kraśnika w zasobie kraśnickiego Oddziału APL – Aneta Kowalczyk (APL O/Kraśnik);
  7. Listopad – Archiwum Łosiów z Niemiec – dr Robert  Jop (SPN).

Zebrania odbywać się będą w Sali Konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13. Szczegółowe terminy spotkań będą podawane z wyprzedzeniem.

Drukuj