Seminarium kancelaryjno-archiwalne dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa lubelskiego

Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza do udziału w „Seminarium kancelaryjno-archiwalnym dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa lubelskiego”, które rozpocznie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Archiwum przy ul. Jezuickiej 13 .

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: kancelaria@lublin.ap.gov.pl do 25 listopada 2017 r. podając imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz nazwę jednostki organizacyjnej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z danej jednostki organizacyjnej.

Program szkolenia:

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI ARCHIWALNEJ
1. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 r.

NORMATYWY KANCELARYJNO-ARCHIWALNE
1. Zasady wyboru systemu kancelaryjnego
2. Tworzenie akt sprawy/teczek aktowych
3. Opis teczki na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt
4. Znak sprawy, teczki i podteczki
5. Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych
6. Kończenie spraw i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
7. Zasady przekazywania materiałów archiwalnych

PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁDOWEGO/SKŁADNICY AKT
1. Wyposażenie archiwum zakładowego/składnicy akt
2. Warunki przechowywania dokumentacji

WARSZTATY ARCHIWALNE
1. Poprawny opis teczek aktowych
2. Sporządzenie ewidencji archiwum zakładowego/składnicy akt
3. Sporządzenie wniosku na brakowanie
4. Karta udostępniania/wypożyczenia akt

Przewidywany czas trwania seminarium: 10:00-15:00

Drukuj